priebeh záverečných štátnych skúšok 2023 na KVUaI

Pre študentov, Pre zamestnancov, Správy
Publikované:

Bakalárske štátne skúšky

6.6.2023
8:00 – 10:30 – opravné skúšky, teoretické a umenovedné predmety
10:30 – vyhlásenie výsledkov teoretických skúšok
(študenti, ktorí budú druhýkrát neúspešní, neobhajujú praktickú časť)
10:50 – začiatok obhajob praktických prác
12:00 – obedňajšia prestávka
13:00 – pokračovanie obhajob praktických prác
cca 17:00 – vyhlásenie výsledkov za prvý deň hodnotenia

7.6.2023
8:00 – začiatok obhajob praktických prác
12:00 – obedňajšia prestávka
13:00 – pokračovanie obhajob praktických prác
cca 17:00 – vyhlásenie výsledkov za prvý deň hodnotenia

17:30 – Vernisáž / Watsonova 4 – Technicom

Predbežné poradie pre obhajobu praktickej časti:

6.6.2023
Čechová Patrícia
Surová Viktória
Mušinka Oliver
Trnkócyová Hana
Gregová Katarína
Štefančinová Lenka
Némethová Sára

7.6.2023
Mézešová Barbora
Moleková Eva Mária
Paučíková Silvia
Eperješiová Sára
Jarinová Martina
Franko Dominik
Kuriško Dávid
Oravec Ľuboš
Pier Rudolf
Trón Lukáš
Vendráková Dagmar

_______________________________

Magisterské štátne skúšky

8.6.2023
8:00 – 10:00 – opravné skúšky, teoretické a umenovedné predmety
10:00 – vyhlásenie výsledkov teoretických skúšok
(študenti, ktorí budú druhýkrát neúspešní, neobhajujú praktickú časť)
10:20 – začiatok obhajob praktických prác / Watsonova 4
11:00 – obedňajšia prestávka
12:20 – pokračovanie obhajob praktických prác v Múzeu Vojtecha Lofflera / Alžbetina ul.
13:40 – presun do MíNA Art space / Kováčska ul.
14:50 – presun do KUNSTHALLE / Rumanova ul.
16:30 – zasadnutie štátnicovej komisie
17:00 – vyhlásenie výsledkov štátnych skúšok.

Putovná vernisáž
17:30 – Múzeum Vojtecha Lofflera
18:00 – MíNA Art space
19:00 – Kunsthalle

Predbežné poradie pre obhajobu praktickej časti:

Sofia Čepková – AGE – Watsonova
Jana Andrejková – AGE -MVL
Matej Pancurák -ANM-MVL
Drahomíra Dubinská – AGE-MVL
Jana Lacková – AGE -Mína Art space
Ráchel JutkaAO – Mína Art space
Peter Hric – ANM – Kunsthalle
Karolína Hlaďová – ANM – Kunsthalle
Kristína Roxerová – ANM – Kunsthalle
Diana Simáková – AGE – Kunsthalle

Čas zahájenia a čas vernisáže je definitívny, ostatné časové údaje sú orientačné a budú upresnené počas aktuálneho dňa podľa zváženia štátnicovej komisie.

Štátnicová komisia pre Bc a Mgr ŠS  6-8.jún 2023
Predseda: doc. Mgr. art. Martin Derner, ArtD.
Podpredseda: prof. PhDr. Peter Rónai, akad. maliar
Tajomník: Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD.
Členovia:
Mgr. Gabriela Garlatyová, PhD.
Mgr. Štefan Haško PhD.
MgA. Dorota Kenderová, ArtD.

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn