30 dní pamäti

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 2

Tonka má 81 rokov a pokročilé štádium altzaimerovej choroby.Po dobe 30 dní spolupracujem s babkou Tonkou a jej rodinou.  Na rozpomínanie Tonke čítam úsmevné príhody rodiny, ktoré s ňou zažili. Zapájam ju do kedysi bežného úkonu, činností, ktorú rada robila. Hoc jej fyzická sila už nie je, ako kedysi stále je tam to odhodlanie žiť a byť ešte užitočná. Tonka sa stáva mojím nástrojom. Vďaka nej, že sa o ňu zaujímam, dožadujem sa informácii a spomienok od rodiny, putám naň pozornosť. Počas svojej práce si vytváram denník, do ktorého si zaznamenávam postrehy z daného dňa,reakcie Tonky počas vybavovania si spomienky a taktiež už spomínané úsmevné príhody rodiny.

Táto práca má aj citový efekt. Pútam pozornosť, oživujem dávne zabudnuté puto. Bola to tichá žena, ktorá prežila ťažké životne obdobie. Vychovala 3 dcéry a dvoch synov. Prv zažila smrť svojho synčeka Valentka, tak smrť jej syna Milana a napokon aj smrť svojho muža. Smrť jej malého synčeka Valentka spustila spleť udalosti. Utiahla sa do seba, no naučila sa s touto ťarchou žiť život naplno. O svojich pocitoch nehovorila ani so svojou najmladšou dcérou, ktorá pri nej ostala bývať a starať sa. Nedokáže už samostatne fungovať. No rozumie tomu, čo sa okolo nej deje, dokáže reagovať na hlasy, hudbu.

Počas každodenného čítania jej vkladám do rúk cesto. Nechávam ju, aby sa s ním stotožnila a skúsila tvoriť.

Touto činnosťou ozvláštňujem denný stereotyp. Narušujem komfortnú zónu Tonky, ale aj rodiny, keďže nie som príbuzná. Ako cudzí človek tak trávim s nimi všetok svoj voľný čas. Svojou prácou chcem priblížiť publiku to, ako vnímajú svet ľudia s týmto ochorením, čo prežíva rodina počas opatery o takého člena rodiny.

Je ťažké prijať to, ak nám milujúci človek doslova mizne pred očami. Hoc telo umiera, spomienky, krásne a zábavné chvíle s rodinou vedia človeka ešte „naštartovať. O, čo viac sa cítia byť ľudia trpiaci Alzheimerovou chorobou neistí, o to viac potrebujú pochopenie a láskavé, chápajúce prostredie. S Tonkou ešte pracujem.

Ďalšie informácie,taktiež aj príhody rodiny postupne budem zverejňovať na svojom Instagramovom profile – @cia.cech