Figurálne kompozície

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1