“Koľkým problémom sme sa ako spoločnosť mohli vyhnúť, keby muži chodili na terapiu”

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 2

V mojej práci som sa venoval maskulinite a mužskému mentálnemu zdraviu, čo považujem za tabuizované témy. Myslím si že z toho vyplývajú aj mnohé problémy, ktorým ako spoločnost čelíme.