Mirrors – Fractals

Rok realizácie: 2021/2022
Aktuálny ročník štúdia: 2

V mojej práci ide o kombináciu počítačovej loopovitej animácie a priestorovej inštalácie, ktorá za pomoci happeningu dotvára v praxi moju myšlienku štvrtého priestoru – a teda pomocou, ktorej vzniká štvrtý priestor, ktorý ku svojmu vzniku potrebuje pozorovateľa, ktorý je závislý na daný priestor, polohu a zároveň na čas. Za daných dodržaných podmienok bude každý odraz zrkadiel zobrazovať iný fragment z celistvého obrazu a priestoru, ktorý existuje len vďaka vyššie spomínaním podmienkam. Animácia je inšpirovaná Mandelbrotovou množinou, ktorá poukazuje nato, že to čo sa nám zdá neviditeľné je v skutočnosti všade okolo nás. Pomocou rovnice sa neviditeľné stalo viditeľným.

https://streamable.com/bgiigf