,,Očista,, – figurálne kompozície

Rok realizácie: 2017/2018
Aktuálny ročník štúdia: 5