performance

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1
Pedagógovia:

V tretej téme som sa zamerala na pominuteľnosť krásna.

Ako vlastne my ľudia ničíme to krásno v našom okolí svojou ľahostajnosťou, neriešime daný problém dokým sa netýka konkrétne nášho priestoru. Nezaujíma nás naše chovanie mimo nášho domova alebo priestoru, ktoré nám patrí. Neuvedomujeme si dôsledky nášho chovania  a vďaka tomu zabíjame krásno v našom okolí ktoré užívame všetci a je darom pre nás všetkých.