Polfigúry

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1

Kresba na A0 papieri