Zátišia

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 2

Ako tému na zátišia som si vybral tému kapitalizmu. Prišlo mi to ako zaujímavé spojenie medzi nehmotnými predmetmi a sociálnou kritikou. Vyrábal som si objekty a diorámy z kartónu, ktorý považujem za symbol kapitalizmu. Ten priamo odkazuje na expedičné spoločnosti, ktorých logá a symboly sú tiež znázornené na obrazoch. Objekty si následne ukladám do kompozícii ktoré maľujem. Pracujem taktiež s nasvietením a farebným svetlom.

Pri obraze trojuholníkového objektu, som sa inšpiroval veľkými reklamnými pútačmi, ktorých konštrukciu som sa snažil napodobniť.

Ďalšie témy ktorým sa na obrazoch venujem sú témy znečisťovania životného prostredia kapitalistickými výrobnými procesmi, ako aj reklamným smogom.