Aktualizované rozvrhy na ZS 2021/2022

Pre študentov
Publikované:

Aktualizované rozvrhy na ZS 2021/2022 bakalárske štúdium – šp architektúra a urbanizmus – nájdete v časti -> Štúdium -> Bakalárske štúdium

Aktualizované rozvrhy na ZS 2021/2022 inžinierske štúdium – šp architektúra a urbanizmus – nájdete v časti -> Štúdium -> Magisterské a inžinierske štúdium

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn