Ateliér slobodnej kreativity 3D

ASK3D_start

V rámci Ateliéru slobodnej kreativity 3D je študentovo bádanie smerované k reflexii a sondovaniu okolia, aktuálnych sociálno-spoločenských javov, či vlastného subjektívneho uvažovania o sebe samom.

Teoretický prehľad študenta je prehlbovaný formou individuálnych alebo kolektívnych prezentácií, spoločných diskusií nielen s pozvanými umelcami a teoretikmi, ale aj s odborníkmi z iných oblastí a tiež  štúdiom literatúry, týkajúcej sa zásadných otázok umenia a filozofie.

Pri samotnej magisterskej semestrálnej práci sa očakáva nastolenie vlastného autorského programu, ktorý je prejavom autonómneho umeleckého myslenia študenta. Rovnako tak sa vyžaduje zvládnutie a zúročenie praktických znalostí počas štúdia v ľubovoľnom médiu – od klasického sochárstva až po konceptuálne projekty či video.

Výtvarné techniky a technológie
https://socharsketechnologie2021.blogspot.com/

https://socharsketechnologie2020.blogspot.com/

v ateliéri pôsobili

Študenti