Úvod

Publikované:
Štátne skúšky  z predmetov v ak. r. 2020/2021 prebehnú dištančnou formou na platforme Webex v termíne určenom v Časovom harmonograme štúdia na FU TUKE v ak. r. 2020/2021 Bakalárske štátne...
Pre študentov
Publikované:
Študenti Fakulty umení TUKE môžu konzultovať svoje projekty z oblasti sociológie, riešené v rámci ateliérov FU TUKE, u pani Mgr. Gizely Brutovskej, PhD. z Katedry spoločenských vied TUKE,  v utorok,...

Katedra KVU+I

Štúdium na fakulte garantujú profilujúce katedry, ktorých pedagógovia patria medzi uznávaných odborníkov v daných oblastiach. Mnohí z nich získali za svoju umeleckú a vedeckú tvorbu významné domáce i medzinárodné ocenenia.

Študentské práce

Dávid Kuriško

Lenka Regešová

Silvia Paučíková

Sofia Čepková

Martina Jarinová

Tamara Mišagová

Diana Kozáková

Lenka Štefančinová

_

Sára Németh

Beáta Jevčiková