Úvod

Pre študentov, Pre uchádzačov, Pre zamestnancov, Správy
Publikované:
Pre študentov, Pre zamestnancov, Správy
Publikované:
Bakalárske štátne skúšky 6.6.2023 8:00 – 10:30 – opravné skúšky, teoretické a umenovedné predmety 10:30 – vyhlásenie výsledkov teoretických skúšok (študenti, ktorí budú druhýkrát neúspešní,...

Katedra KVU+I

Štúdium na fakulte garantujú profilujúce katedry, ktorých pedagógovia patria medzi uznávaných odborníkov v daných oblastiach. Mnohí z nich získali za svoju umeleckú a vedeckú tvorbu významné domáce i medzinárodné ocenenia.

Študentské práce

Andrea Mišinová

Beáta Jevčiková

Michael Moščák

Michal Herczog

Michal Herczog

Tamara Trasoňová

Mária Maxová

Martina Jarinová

Tamara Mišagová

Tereza Pešková

Patrícia Čechová

Filip Konkoľ