Úvod

Pre študentov
Publikované:
Katedra jazykov TUKE v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 ponúka všetkým študentom a študentkám TUKE bez ohľadu na ročník a fakultu možnosť zlepšiť si svoje jazykové zručnosti –...
Pre študentov
Publikované:
Aktualizované rozvrhy na ZS 2021/2022 bakalárske štúdium – šp architektúra a urbanizmus – nájdete v časti -> Štúdium -> Bakalárske štúdium Aktualizované rozvrhy na ZS 2021/2022 inžinierske...

Katedra KVU+I

Štúdium na fakulte garantujú profilujúce katedry, ktorých pedagógovia patria medzi uznávaných odborníkov v daných oblastiach. Mnohí z nich získali za svoju umeleckú a vedeckú tvorbu významné domáce i medzinárodné ocenenia.

Študentské práce

Dominik Franko

Filip Fric

Eva Mária

Mária Maxová

Kristína Torjaiová

Denisa Hancová

Ľuboš Oravec

Tamara Mišagová

Ján Faltin