Úvod

Publikované:
Formulár je k dispozícii na sekretariáte KVUaI, Watsonova 4
Pre študentov, Pre uchádzačov, Pre zamestnancov
Publikované:

Katedra KVU+I

Štúdium na fakulte garantujú profilujúce katedry, ktorých pedagógovia patria medzi uznávaných odborníkov v daných oblastiach. Mnohí z nich získali za svoju umeleckú a vedeckú tvorbu významné domáce i medzinárodné ocenenia.

Študentské práce

Diana Kozáková

Tereza Pešková

Andrea Mišinová

Gabriela Mašlonková

Peter Hric

Tamara Mižáková

Peter Hric

Petra Hyblerová

Robert Rabatín

Matej Pancurák