Úvod

Pre študentov, Pre uchádzačov, Pre zamestnancov
Publikované:
Vystavujúci autori ateliéru NM+F: Terézia Ďurišová, Liubov Holubkyna, Andrea Mišinová, Milan Remiaš, Peter Uhrin, Antónia Uličná, Nicholas Wintzler Kurátori: Lena Jakubčáková / Erik Sikora

Katedra KVU+I

Štúdium na fakulte garantujú profilujúce katedry, ktorých pedagógovia patria medzi uznávaných odborníkov v daných oblastiach. Mnohí z nich získali za svoju umeleckú a vedeckú tvorbu významné domáce i medzinárodné ocenenia.

Študentské práce

Katarína Országh

Oliver Mušinka

Robert Rabatín

Katarína Országh

Sofia Čepková

Kristína Roxerová

Nicholas Wintzler

Petra Hyblerová

Gabriela Mašlonková

Silvia Simkova

Dada Dubinská

Dada Dubinská