Úvod

Pre študentov, Pre zamestnancov, Správy
Publikované:
Špecifická exhibícia s názvom „MASS / New Media Transfer(no)“, ktorá je aktuálne realizovaná vo výstavných priestoroch UVP Technicom v Košiciach, je výberom najnovších študentských prác z...
Pre študentov, Pre uchádzačov, Pre zamestnancov, Správy
Publikované:

Katedra KVU+I

Štúdium na fakulte garantujú profilujúce katedry, ktorých pedagógovia patria medzi uznávaných odborníkov v daných oblastiach. Mnohí z nich získali za svoju umeleckú a vedeckú tvorbu významné domáce i medzinárodné ocenenia.

Študentské práce

Tamara Mišagová

Barbora Mitzová

Nancy Lacová

Dominik Franko

Tamara Trasoňová

Peter Hric

Denisa Juhászová

Andrea Mišinová

Maroš Bavoľár

Andrea Mišinová

Eva Vaňová