Úvod

Pre študentov, Pre zamestnancov, Správy
Publikované:
Bakalárske štátne skúšky 6.6.2023 8:00 – 10:30 – opravné skúšky, teoretické a umenovedné predmety 10:30 – vyhlásenie výsledkov teoretických skúšok (študenti, ktorí budú druhýkrát neúspešní,...
Pre študentov, Pre uchádzačov, Správy
Publikované:
FU TU v Košiciach Katedra výtvarných umení a intermédií   Výstava Magisteských prác prác 2023 8.Jún 2023   Putovná vernisáž: 17:30 Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina...

Katedra KVU+I

Štúdium na fakulte garantujú profilujúce katedry, ktorých pedagógovia patria medzi uznávaných odborníkov v daných oblastiach. Mnohí z nich získali za svoju umeleckú a vedeckú tvorbu významné domáce i medzinárodné ocenenia.

Študentské práce

Milan Remiaš

Nicholas Wintzler

Matej Pancurák

Dada Dubinská

Terézia Ďurišová

Bianca Andrašková

Viktória Surová

Sofia Čepková

Mária Matisová

Viktória Nováková

Júlia Dulíková