Úvod

Pre študentov
Publikované:
https://student.tuke.sk/student/login.mais www.tuke.sk/wps/portal/tuke/studies/studentske-ankety Študentské ankety Vedenie TUKE sa 26. marca 2019 stretlo s členmi študentskej časti akademického senátu TUKE, predsedami študentských častí akademických senátov fakúlt TUKE a predsedami...

Katedra KVU+I

Štúdium na fakulte garantujú profilujúce katedry, ktorých pedagógovia patria medzi uznávaných odborníkov v daných oblastiach. Mnohí z nich získali za svoju umeleckú a vedeckú tvorbu významné domáce i medzinárodné ocenenia.

Študentské práce

Tamara Mišagová

Michal Herczog

Terézia Ďurišová

Dada Dubinská

Antónia Bujňáková

Robert Rabatín

Michal Herczog

Antónia Uličná