Úvod

Pre študentov
Publikované:
Aktualizované rozvrhy na ZS 2021/2022 bakalárske štúdium – šp architektúra a urbanizmus – nájdete v časti -> Štúdium -> Bakalárske štúdium Aktualizované rozvrhy na ZS 2021/2022 inžinierske...
Pre študentov
Publikované:
Pokyny pre študentov, ktorí si počas elektronického zápisu nezapísali povinne voliteľné alebo výberové predmety (pdf) – dodatočný zápis prostredníctvom študijného oddelenia, v termíne 06. – 10. 09. 2021.

Katedra KVU+I

Štúdium na fakulte garantujú profilujúce katedry, ktorých pedagógovia patria medzi uznávaných odborníkov v daných oblastiach. Mnohí z nich získali za svoju umeleckú a vedeckú tvorbu významné domáce i medzinárodné ocenenia.

Študentské práce

Filip Fric

Denisa Saboviková

Silvia Paučíková

Maroš Bavoľár

Tamara Mižáková

Simona Folková

Peter Cako

Martina Jarinová

Nicholas Wintzler