Úvod

Publikované:
Bakalárske a Magisterské štátne skúšky na KVUaI 4-5.6.2024 !!! Upozorňujeme diplomantov, že čas skúšky je orientačný !!! Diplomanti sú povinní zúčastniť sa úvodného predstavenia skúšobnej...
Publikované:
Informácia pre študentov Hodnotenie: začína v Stredu 22.5.2024 o 9:00 Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby približne o 12:30 pokračuje Ateliérom obrazu pokračujeme vo Štvrtok 23.5.2024...

Katedra KVU+I

Štúdium na fakulte garantujú profilujúce katedry, ktorých pedagógovia patria medzi uznávaných odborníkov v daných oblastiach. Mnohí z nich získali za svoju umeleckú a vedeckú tvorbu významné domáce i medzinárodné ocenenia.

Študentské práce

Tamara Mižáková

Mária Maxová

Sabína Šenkárová

Dagmar Vendráková

Barbora Mitzová

Tamara Trasoňová

Jana Cselényiová

Daniel Bockanič