Ateliér nových médií

Stratégie Ateliéru nových médií (ANM) sú plne kompatibilné s jazykom súčasného mediálneho umenia a sledujú progres v digitálnej kultúre. Od roku 2003 rozvíja ateliér edukačný umelecký program, ktorý je ovplyvnený aj živou študentskou základňou, vďaka čomu je flexibilný a otvorený. Jeho absolventi sú dnes nielen aktívnymi umelcami a pedagógmi, ale aj organizátormi či kurátormi, zaznamenávajú úspechy v domácom i zahraničnom prostredí.

„Inter-doba“ (internetový, interdisciplinárny a pod.) kladie na jednotlivca zvýšené nároky a z tohto pohľadu Ateliér nových médií poskytuje aktuálnu orientáciu v širokom spektre postmediálneho či hybridného umenia, pričom ponúka skúsenosť umeleckého a technologického myslenia.

Hlavnou náplňou ateliéru je osvojenie si a rozvíjanie rôznych polôh media artovej tvorby, ako performancia, akcia, objekt, inštalácia, digitálna interaktívna inštalácia, interfejs, tinkering, DIY, alebo typologických žánrov, ako video art, sound art, game art, net.art, resp. formy participatívneho umenia v  kreatívnej konfrontácii s inými vednými disciplínami (art&sci).

Neoddeliteľnou súčasťou Ateliéru nových médií je špecializované pracovisko zamerané na súčasnú fotografiu a jej intermediálne presahy, s dôrazom na špecializáciu a profiláciu študentov v rámci fotografického média.

V poslednej dekáde boli práce študentov ANM prezentované na výstavách v domácom i medzinárodnom kontexte, ako Digital media (Dom Umenia, Bratislava, 2010), Bienále KEBABB (Považská galéria umenia v Žiline), MASS vol. 1-4 (DIG gallery, Košice, od 2016), Creative Playgrounds I.-II. (Kunsthalle, Košice, 2017), v nezávislom centre Kotolňa v Košiciach a ďalších.

Počas existencie Fakulty umení TUKE získali študenti ANM, Richard Kitta a Viktor Fehér, cenu prezidenta SR – Študentská osobnosť roka. Od roku 2013 spolupracuje ANM s košickou DIG gallery a prestížnym festivalom Ars Electronica (Linz, Rakúsko), čo poskytuje študentom ateliéru kontakt s profesionálnym umeleckým prostredím.

Pedagógovia ANM sú od roku 2011 aktívni aj v príprave rozvojových projektov kreatívneho priemyslu pre mesto Košice a región. Ich aktivity, ako aj prezentácie študentov a absolventov ANM, výraznou mierou prispeli k získaniu titulu Košice – Unesco / Creative City of Media Arts v roku 2017.

Výtvarná fotografia https://www.artsteps.com/view/5fd8576ba7f7f510bcc8d9d8?currentUser

Vedúci ateliéru

Pedagógovia

Doktorandi

v ateliéri pôsobili

  • 2009-2011 Tomáš Marušiak (odborný asistent)
  • 2003-2011 Anna Tretter (vedúca ateliéru)
  • 2010-2011 Peter Vrábeľ (odborný asistent)
  • 2003-2009 Tomáš Agát Blónski (odborný asistent)
  • 2014 – 2016 doc. Mgr. Rudolf Prekop
  • 2016 prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho

Študenti