Študent

20210113_230600_870-1-1

Kristína Torjaiová

Torjaiová sa vo svojich prácach venuje prevažne sama sebe. Svojím problémom, práci s depresiou, reflektovaniu momentálnych situácií, ktoré ovplyvňujú jej každodenný život. Fotografie a videá ktoré vytvára majú funkčnú úlohu a slúžia ako istá forma terapie umením. Vždy keď jej bolo nepríjemné, tak tvorila a preto sa aj v prácach odráža pochmúrnosť a depresívnosť s ktorou sa vyrovnáva.

Ateliér nových médií

Zameranie: fotografia

Začiatok štúdia: 2017

20210113_230600_870-1-1

Kristína Torjaiová

Torjaiová sa vo svojich prácach venuje prevažne sama sebe. Svojím problémom, práci s depresiou, reflektovaniu momentálnych situácií, ktoré ovplyvňujú jej každodenný život. Fotografie a videá ktoré vytvára majú funkčnú úlohu a slúžia ako istá forma terapie umením. Vždy keď jej bolo nepríjemné, tak tvorila a preto sa aj v prácach odráža pochmúrnosť a depresívnosť s ktorou sa vyrovnáva.

Začiatok štúdia: 2017

Zameranie: fotografia

Ateliér nových médií

Práce z hlavného ateliéru

2021

Autor: Kristína Torjaiová

2021

Autor: Kristína Torjaiová

2020

Autor: Kristína Torjaiová

2020

Autor: Kristína Torjaiová

2019

Autor: Kristína Torjaiová

2018

Autor: Kristína Torjaiová