Myslím, že mám depresiu

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 2

December 2018

Poďme sa rozprávať o depresii. Otvorene. Práca vznikla na základe autorkiných emócii a myšlienok. Koláž sa skladá z textov pesničiek, fotografií, found footage a podobne. Stále sa hľadala, nevedela presne povedať, čo je s ňou zle, no presne v týchto zobrazeniach našla svoje útočisko, svoju bublinu, ktorá ju chránila pred svetom tam vonku. Bol to prejav depresie a volania o pomoc, ktorý si ani ona neuvedomovala, zatiaľ čo to celé vytvárala, no zároveň chcela, aby sa o depresii začalo viacej hovoriť. Nikdy v tom nikto nie je sám. Ak sa človek cíti depresívne, mal by vyhľadať pomoc a neostávať na to sám. Taktiež, mala práca poukázať nato, že je v poriadku ukázať svoju slabosť, svoju depresiu a požiadať o pomoc, ak to človek už sám nezvláda.