Aktuality

Publikované:
Formulár je k dispozícii na sekretariáte KVUaI, Watsonova 4
Pre študentov, Pre uchádzačov, Pre zamestnancov
Publikované:
Pre študentov, Pre zamestnancov
Publikované:
Dekan Fakulty umení TUKE udeľuje všetkým študentom denného štúdia fakulty umení dekanské voľno na deň 14.4.2022 a 19.4.2022. prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.,v.r. dekan FU...
Pre študentov, Pre zamestnancov, Správy
Publikované:
Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že na podporu študentov a pedagógov FU TUKE v núdzi a aktuálne aj na pomoc ukrajinským študentkám z Akadémií umení v Ľvove a Kyjeve...
Publikované:
DISTANCE.  Na čo nám je umeNIE a načo nám je učenie? Nedávno galerijná pedagogička nám usporiadala výstavu v Kunsthalle s názvom: Čím chceš byť, umelec?...
Publikované:
Milé študentky a študenti V súlade s príkazom rektora TUKE č. PR/TUKE/01/22 a opatrením dekana FU TUKE zo dňa 7.2.2021, uskutočnia sa štátne skúšky z predmetov na FU...
Pre študentov, Pre uchádzačov, Pre zamestnancov, Správy
Publikované:
S veľkým zármutkom a pocitom spolupatričnosti sledujeme vojenskú agresiu prebiehajúcu u našich susedov.  Odsudzujeme  vojenskú inváziu putinovského režimu a nestotožňujeme sa so žiadnou formou okupácie...
Pre študentov, Správy
Publikované:
Štvrtok 24.2.2022 o 15:30 https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=m55cd0795ef499d3072a9a010bfbd122e
Publikované:
(zobrazený zoznam je podľa evidenčných kódov uchádzačov a nezohľadňuje poradie podľa dosiahnutých výsledkov v I. kole prijímacích talentových skúšok) 8822R00022 8822R00023 8822R00026 8822R00029 8822R00030 8822R00042 8822R00051 8822R00056...
Pre uchádzačov
Publikované:
Link na pripojenie do skupín: AGE-Talentové skúšky FUTU-KE / o 7:40 https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=m92cfcc4f15cd0a47bf3eedce98252fea ASO I.-Talentové skúšky FUTU-KE  / o 7:30 https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=mba4ecfeeef37511f2f0883bb29da8178 ASO II.-Talentové skúšky FUTU-KE / o 7:35 https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=mf4486345e4e982961c07880660ff62c9...
Pre študentov
Publikované:
Rozhodnutie o priznaní motivačného – prospechového štipendia v ak. r. 2021/2022 (pdf.) / stiahnuť
Pre študentov
Publikované:
Študenti, ktorí majú záujem konzultovať s Mgr. Gizelou Brutovskou, PhD. svoje projekty z hľadiska sociologických výskumov sa môžu prihlásiť cez kód “ual2ob3” do skupiny v Teamse, každý utorok...