Aktuality

Publikované:
Štátne skúšky  z predmetov v ak. r. 2020/2021 prebehnú dištančnou formou na platforme Webex v termíne určenom v Časovom harmonograme štúdia na FU TUKE v ak. r. 2020/2021 Bakalárske štátne...
Pre študentov
Publikované:
Študenti Fakulty umení TUKE môžu konzultovať svoje projekty z oblasti sociológie, riešené v rámci ateliérov FU TUKE, u pani Mgr. Gizely Brutovskej, PhD. z Katedry spoločenských vied TUKE,  v utorok,...
Správy
Publikované:
Informačný servis pre študentov a zamestnancov TUKE ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 na TUKE Kontakt: Tel.: +421 602 1111 (pracovné dni od 8.00 do 14.00 h):...