Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

60792673_2316716048584076_2338599629563625472_o

Ateliér grafiky a intermediálnej tvorby viedol do roku 2011 prof. Rudolf Sikora, v súčasnosti je vedúcim ateliéru profesor Peter Rónai.

Pôvodný program bol inovovaný a doplnený podľa súčasných požiadaviek kultúry a umenia infoveku. Zdá sa, že modernistická paradigma je už prekonaná a celkové smerovanie svetového umenia post-moderny vyžaduje komplexnejší prístup, väčší dôraz na zachovanie špecifických tradícií a redefiníciu národných kultúr.

Na začiatku pedagogického procesu sa preto v ateliéri kladie dôraz na praktické osvojenie si tradičných foriem stvárnenia vo vizuálnom umení – základných grafických techník a kresby. Rozvíjanie kreativity a individuálne umelecké projekty sú druhým pilierom ateliéru a výsledkom je to, že študenti po úspešnom absolvovaní štúdia ovládajú jazyk súčasného výtvarného umenia na profesionálnej úrovni.

Študenti a absolventi ateliéru získali mnohé ocenenia –  napríklad  Cena Oskara Čepana 2015, Cena Študent roka 2015, nominácia na Cenu Krištáľové krídlo a zúčastňujú sa tiež na rôznych výstavách  s celoslovenským významom  akým je napríklad Bienále KEBBAB v Považskej galérii umenia v Žiline, či výstavy vo VSG v Košiciach

v ateliéri pôsobili

Študenti