Študent

default-user-image

Viktória Surová

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Začiatok štúdia: 2019

default-user-image

Viktória Surová

Začiatok štúdia: 2019

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Práce z hlavného ateliéru

2020

Autor: Viktória Surová