Ateliér obrazu

kvuai_aso_2018_05

Ateliér súčasného obrazu je profilovaný ako maliarsky ateliér, kde je mediálne rozpätie od klasickej obrazovej kultúry až po digitálne výstupy.  

Prvé dva roky prechádzajú študenti cvičeniami kresby a maľby podľa modelu a tiež ďalšieho tematického zadania v médiu maľby. Získavajú tu priestor pre nachádzanie a generovanie individuálnych tém alebo zaujatí, ktoré majú často celospoločenský charakter. Pri laborovaní s materiálom nadobúdajú zručnosti, pričom reflektujú vlastný štýl práce. Sú povzbudzovaní k orientácii a vnímaniu kontextov súčasného diskurzu v umení – pri návštevách prezentácii umenia aj štúdiom literatúry.

Študenti cez zadania, najmä v bakalárskom štúdiu, spoznávajú metódy od mimetického zobrazenia, cez abstraktné vyjadrenie a maliarsky konceptualizmus, pričom sa učia rozlišovať esenciálne a subverzívne prístupy. Individuálna kreativita dostáva priestor aj pri presahoch a vstupoch z iných médií.

Výtvarné techniky a technológie
https://maliarsketechnologie2021.blogspot.com/
https://maliarsketechnologie2020.blogspot.com/

Vedúci ateliéru

Pedagógovia

v ateliéri pôsobili

Študenti