Študent

jjkjn

Mariana Franková

Ateliér súčasného obrazu

Začiatok štúdia: 2020

jjkjn

Mariana Franková

Začiatok štúdia: 2020

Ateliér súčasného obrazu

Práce z hlavného ateliéru

2021

Autor: Mariana Franková

2020

Autor: Mariana Franková

2020

Autor: Mariana Franková