Pop life

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 2

·       Olej na plátne 110x90cm ·       Pracovala som s témou ľudských závislostí ·       Na plátne zobrazujem živočíšnosť ľudskej povahy, závislosť na materiálnej pomoci