Pridelený (figurálna kompozícia)

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

V mojich prácach som poukazovala ako sa niekedy aj nevedome odvraciame nie len od ľudí vyššej vekovej kategórie, ale aj od spôsobu ich života a od ich zvykov. Dotýkala som sa ich hodnôt, ich pochybností nad ich dôležitosťou v spoločnosti a nad ich znepokojením zo zvládania každodenných situácii. A čo bolo pre mňa najdôležitejšie, chcela som myšlienkovo vyjadriť ich pokoru aj v takejto situácii, keď si začínajú uvedomovať, že potrebujú starostlivosť rodiny a spoločnosti.