MAKRO

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1
Pedagógovia:

V tomto stvárnení materiálov som znázornila pre ľudstvo možno najdôležitejšiu potrebu a tou je uľahčenie si života.

Vyrábame rôzne nástroje na to, aby sa nám žilo jednoduchšie a pohodlnejšie, no je potrebné myslieť aj na miesto, kde žijeme, pretože bez neho nebude kde svoje pohodlie využívať.