Študent

22.05

Simona Folková

Ateliér súčasného obrazu

Začiatok štúdia: 2016

22.05

Simona Folková

Začiatok štúdia: 2016

Ateliér súčasného obrazu

Práce z hlavného ateliéru

2021

Autor: Simona Folková

2020/2021

Autor: Simona Folková

Tma

2019/2020

Autor: Simona Folková

2019

Autor: Simona Folková

2017/2018

Autor: Simona Folková