Tma

Rok realizácie: 2019/2020
Aktuálny ročník štúdia: 5

Práce sú sledovaním pozície
maliarskeho média a poukázanie na
postmediálnu dobu,
zameranie a charakterizovanie
postmediálnej situácie a
expandovaného pola maľby.
Vyhľadávala som medzipriestory, medzi
svetlom a tieňom, medzi obrazom a
stenou, medzi maľbou a objektom.