Svetlo, tieň, priestor

Rok realizácie: 2019
Aktuálny ročník štúdia: 5

Práce vychádzajú so svetla a
tieňa, ktorými vytváram nový
priestor.
Štylizovanie pohľadov  tieňov
pohybujúcich po stenách, po
predmetoch, sledovanie toho
ako rýchlo sa vie jeden pohľad
zmeniť na iný. Taktiež je to
spojitosť so životom ako je všetko
nestále a rýchle.
Tieň chápaný ako nejaká hmota,
ktorá nás neustále
obklopuje a miestami akoby nás
obaľovala do svojich plôch ktoré
vytvára.
Vytvára určité hranice po ktorých
sa vieme pohybovť a pozerať na
obe strany.