Vrstva

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 5

Tieto vytvorené obrazy sú procesom vrstvenia. Motívom obrazov je stále, ako v predchádzajúcich prácach, svetlo a tieň a ich vzájomný pohyb a ich zachytenie v priestore. Svetlo, tieň a línia, ktoré pre mňa predstavujú hmoty a prúdy plné emócií, a toto ich sledovanie chápem ako kontemplatívny okamih. Ale tieto obrazy nie sú o znázornení nejakého zážitku ale skôr o zachytení pohľadu cez intuitívne pracovanie s líniami až po prácu s materiálom. Tieto geometrické formy môžu pôsobiť melancholicky, môžu byť chápané ako istý druh úniku do vlastného sveta.
Samotné vrstvenie mi umožňuje plán obrazu prekrývať, zakrývať, vrstviť, vyrezávať a odhaľovať nové a nové štruktúry.