Študent

default-user-image

Sabína Šenkárová

Ateliér súčasného obrazu

Začiatok štúdia: 2020

default-user-image

Sabína Šenkárová

Začiatok štúdia: 2020

Ateliér súčasného obrazu

Práce z hlavného ateliéru

2021

Autor: Sabína Šenkárová

Ego

2021

Autor: Sabína Šenkárová

2020

Autor: Sabína Šenkárová