Ego

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Cieľom projektu je stvárniť ego, teda ľudské telo vo vlastnom ekosystéme ako bytosť reagujúcu na vonkajšie vnemy.