PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

profile-picture

Boris Vaitovič / *28.02.1976 v Košiciach

2006 – 2012 Postgradualne štúdium AKU Banská Bystrica (ArtD)
2003 – 2005  II. stupeň VŠ (Mgr. art.) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, študijný program Voľné výtvarné umenie
2000 – 2003  I. stupeň VŠ (Bc.) Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, študijný program Voľné výtvarné umenie
2002 -2003 stáž AVU maľba II. ateliér Jiřího Sopka
2000-2002  PaedDr. Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
1994 – 1999  Mgr. Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta humanitných vied- odbor Etika, Pedagogická fakulta – odbor Výtvarná výchova
1989 – 1994 Škola úžitkového výtvarníctva Košice, odbor propagačná grafika

V rokoch 2009 až 2012 bol prodekanom Fakulty umení, TU v Košiciach pre vedu, výskum a umeleckú činnosť, kde aktuálne vyučuje a vedie Katedru výtvarných umení a intermédií.

Paralelne pri  maliarskom prejave sa dlhodobo venuje interaktívnym audiovizuálnym inštaláciám s výraznou sociálno - ekologickou tematikou. Je autorom viacerých autorských hardvérových riešení. Okrem výtvarných projektov ako hydroakustická fontána, či hudobný nástroj na báze jednobunkových organizmov aj napríklad stanice pre rehabilitáciu pacientov UNLP v Košiciach etc. Pri prácach na pomedzí art & science dlhodobo spolupracuje s vedeckou obcou SAV. Jeho práce okrem domácej pôdy boli vystavené v Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Taliansku, Holandsku, Japonsku, Južnej Kórei, Číne, Rumunsku, Maďarsku, Rakúsku, Čechách a Poľsku. Bol kurátorom viacerých výstav mediálneho a robotického umenia zahraničných autorov na Slovensku. Popri vizuálnom umení figuruje ako hráč na basovú gitaru a theremin v komornom zoskupení artificiálnej hudby "Žena s blchou" a "Urban Hudák" s ktorými často prezentuje multimediálne práce v rámci festivalov súčasnej hudby. Je autorom niekoľkých rozhlasových pásem "príbehy v obrazoch" realizovaných v RTVS.