Študent

IMG_20181031_202021_977-1

Dada Dubinská

Ateliér súčasného obrazu

Začiatok štúdia: 2017

IMG_20181031_202021_977-1

Dada Dubinská

Začiatok štúdia: 2017

Ateliér súčasného obrazu

Práce z hlavného ateliéru

.

22

Autor: Dada Dubinská

2022

Autor: Dada Dubinská

2022

Autor: Dada Dubinská

2022

Autor: Dada Dubinská

2022

Autor: Dada Dubinská

.

2022

Autor: Dada Dubinská

.

2022

Autor: Dada Dubinská

.

2022

Autor: Dada Dubinská

.

2022

Autor: Dada Dubinská

.

2022

Autor: Dada Dubinská

.

2022

Autor: Dada Dubinská

2021

Autor: Dada Dubinská

2021

Autor: Dada Dubinská

2021

Autor: Dada Dubinská

2021

Autor: Dada Dubinská

2021

Autor: Dada Dubinská

2021

Autor: Dada Dubinská