Študent

stranka

Júlia Dulíková

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Začiatok štúdia: 2018

stranka

Júlia Dulíková

Začiatok štúdia: 2018

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Práce z hlavného ateliéru

2022

Autor: Júlia Dulíková

2020/2021

Autor: Júlia Dulíková