“Biomorf”

Rok realizácie: 2020/2021
Aktuálny ročník štúdia: 3

Tempera na plátne

40×40 cm