Študent

default-user-image

Bianca Andrašková

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Začiatok štúdia: 2015

default-user-image

Bianca Andrašková

Začiatok štúdia: 2015

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Práce z hlavného ateliéru

2020/2021

Autor: Bianca Andrašková