Persona- color- space

Rok realizácie: 2020/2021
Aktuálny ročník štúdia: 6

Rozpracovanosť diplomovej práce.

•Človek, farba a priestor sú základom mojej práce
•Ako rôzne farby  pôsobia na ľudí, ako sa človek cíti v rôznom priestore, ako na neho vplýva priestor
•Mojím zámerom je vytvoriť ucelený priestor, do ktorého budú vložené rôzne premaľované objekty, budú vytvárať istý celok

•Experimentovala som s farbami, odtlačkami, ohraničením obrazu, tvarmi, používala som aj rôzne druhy podkladov, začala som aj na už existujúcich objektoch experimentovať

•Ešte stále hľadám vhodné objekty, ktoré by som pretvorila maľbami alebo čisto len farbami

•Mojim zámerom je poprepájať rôzne predmety farbou a ukladaním na seba/ pri seba,… A vytvoriť z nich inštaláciu, do ktorej by človek mohol aj vstúpiť, prechádzať sa medzi objektmi

•V diplomovej práci budem spájať svoje vlastné, mnou vytvorené objekty rôznych tvarov, prepájať už s nájdenými predmetmi