Študent

default-user-image

Matúš Kecer

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Začiatok štúdia: 2016

default-user-image

Matúš Kecer

Začiatok štúdia: 2016

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Práce z hlavného ateliéru