opakované príbehy/návrat do budúcnosti

Rok realizácie: 2020/2021
Aktuálny ročník štúdia: 5

V mojich prácach som médiom nadviazal už na moju predchádzajúcu tvorbu, kde som mal skúsenosti s tvorbou pri ktorej som do značnej miery využíval sprej, fúkacie fixky a hlavne sklon k experimentovaniu. V mojej aktuálnej tvorbe od začiatku nebolo zámerom tvoriť politický, literárny alebo iný žáner, ale vsádzam skôr na náhodu a prirodzenosť. Priťahuje ma estetika herných platforiem a počítačových hier. Pri tvorbe som okrem fúkacích fixiek začal využívať aj techniku air-brush. Postavy alebo aj tváre sú v mojich prácach zámerne deformované pretože pri tejto práci sa môžem pomýliť aj nechtiac, ale takto pôsobia zaujímavejšie a umocňuje to môj zámer. Pri tvorení som do veľkej miery experimentoval.