Študent

ja

Sofia Čepková

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Začiatok štúdia: 2017

ja

Sofia Čepková

Začiatok štúdia: 2017

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Práce z hlavného ateliéru

2022

Autor: Sofia Čepková

2022

Autor: Sofia Čepková

2021

Autor: Sofia Čepková

2020

Autor: Sofia Čepková

2020

Autor: Sofia Čepková

2020

Autor: Sofia Čepková

2019

Autor: Sofia Čepková