kruhovka

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 5

Názov kruhovka odkazuje na miesto, na ktorom sa jazdec snaží prepojiť s mysľou koňa a splynúť v jedno telo. V ilustráciách som metaforovala reálne problémy jazdectva, ako sexualizovanie jazdkýň, finančnú náročnosť, ktorá je jedným z hlavných bariér na ceste tomuto športu, nedostatok mužského zastúpenia na jazdiarňach ale aj osobne postrehy odhaľujúce psychológiu koní, ktorú prirovnávam k povahovým črtám muža. 

Práca sa vyvíjala a postupne menila spolu s mojimi prioritami, ktoré viedli k zlomu, pri ktorom som si uvedomila, že kvalita môjho bežného života z veľkej časti závisí od jazdenia a času stráveného v blízkostí koní. Z dôvodu nerozlučiteľnosti som vytvorila fiktívnu postavu kentaurice, ktorá už z koňa nikdy nezosadne.