“v letnom období neudržateľná”

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 4

Výstražné tabule reagujúce na nežiadúce poznámky, boli súčasťou semestrálnej práce. V roku 2020 som tabule predstavila na festivale Tehláreň.