Race

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 5

Zmrzačená sledom udalostí, ktoré sa udiali v poslednom období, som hľadala úľavu v procese nekonečného rýpania a mapovania. Proces tvorby bol uzdravujúcim rituálom, rovnako dôležitým ako samotné momenty, ktoré som pomocou neho zaznamenávala na matrice. Počas tvorby som si začala uvedomovať, že aktivita, ktorá ma doposiaľ napĺňala, spôsobovala opätovné vyhorenia. Na matriciach sa zväčša objavujú jazdecké motívy, môj vzťah k prírode, transformácia mňa ako ľudskej bytosti do alterega zvieraťa, čo mi z časti tiež pomáhalo čeliť bolesti, ktorú som ako človek nezvládala. Do matríc zasahuje aj naivná kresba mojej dcéry, ktorá so mnou intenzívne spracuvávala pocity v kritických situáciách. Techniku suchej ihly som zámerne nedokonala tlačou. Kresby tak ostali v surovom stave, krehké, jemné a skoro neviditeľné, rovnako ako prítomnosť mojej osoby vo vzťahu s nevyhovujúcimi okolnosťami reality.