POETRY OF PINK REALITY

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 4

Názov bakalárskej práce Poézia ružovej reality naznačuje, čomu sa bude obsahovo venovať. Poézia značí písanie, text, slovo, ružová symbolizuje ženu a realita niečo aktuálne, pretrvávajúce. 

Praktickú časť bakalárskej práce som venovala ilustrovaniu svojich prežitkov, ktoré sa miešajú s aktuálnymi
osobnými myšlienkovými dojmami. Ilustrácie odhaľujú z veľkej časti postrehy z každodenného života, ktoré by za iných okolností prebiehali len v myšlienkovej rovine. Intimitu zdieľania svojich myšlienok, vyjadrujem textom zvyčajne krátkym popisom, ktorý slúži ako akýsi manuál k ilustráciám. Súčasťou inštalácie je aj objekt, ktorý symbolizuje kult materstva. Koncept materstva je v mojej doterajšej tvorbe kľúčový