“rýchlovky”

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 4

Tušové rýchlovky zobrazujú moje zážitky po pol ročnej izolácii.