Študent

Obrazok-9.1.22-o-18.30-2

Michal Herczog

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Začiatok štúdia: 2021

Obrazok-9.1.22-o-18.30-2

Michal Herczog

Začiatok štúdia: 2021

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Práce z hlavného ateliéru

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog

2022

Autor: Michal Herczog