Študent

1A79E545-D5B9-4CE1-AD23-A143468F564F

Jana Andrejková

Volám sa Jana Andrejková. Som v štvrtom ročníku bakalárskeho stupňa na fakulte umení v ateliéry Grafiky a experimentálnej tvorby. Vedúci ateliéru je Prof. ak. mal. Peter Rónai. Ďalší pedagógovia sú Mgr. art. Svetlana Fialová Artd., Mgr. art. Lucia Dovičáková a Mgr. Boris Sirka. Vo svojej tvorbe sa venujem práci s obrazom. Momentálne najviac využívam techniku akrylovej maľby.  Inšpiráciu čerpám z udalostí dnešnej doby a osobných skúseností.

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Začiatok štúdia: 2017

1A79E545-D5B9-4CE1-AD23-A143468F564F

Jana Andrejková

Volám sa Jana Andrejková. Som v štvrtom ročníku bakalárskeho stupňa na fakulte umení v ateliéry Grafiky a experimentálnej tvorby. Vedúci ateliéru je Prof. ak. mal. Peter Rónai. Ďalší pedagógovia sú Mgr. art. Svetlana Fialová Artd., Mgr. art. Lucia Dovičáková a Mgr. Boris Sirka. Vo svojej tvorbe sa venujem práci s obrazom. Momentálne najviac využívam techniku akrylovej maľby.  Inšpiráciu čerpám z udalostí dnešnej doby a osobných skúseností.

Začiatok štúdia: 2017

Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby

Práce z hlavného ateliéru

2022

Autor: Jana Andrejková

2021

Autor: Jana Andrejková

2020

Autor: Jana Andrejková

2019-2020

Autor: Jana Andrejková

2019

Autor: Jana Andrejková

2018

Autor: Jana Andrejková