Univerzálny vs. individuálny

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 4

Príbehy, ktoré ma obklopujú.

Technika: tuš,akverel, olejový pastel.