Beauty masks

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 5

Práca je zostavená z 28 samostatných malieb, ktoré vytvárajú sériu. Obrazy sú maľované akrylovými farbami. Každá maľba znázorňuje konkrétnu masku. V pozorovaní a hľadaní masiek som sa zameriavala na neinvazívne metódy starania sa o pleť. V práci sa snažím zachytiť beauty trendy a odraz doby. Inšpiráciu som čerpala z Instagramu. Pre celistvosť série som si niektoré kozmetické produkty vyskúšala. Bolo pre mňa dôležité pracovať s osobou skúsenosťou. Inštalácia masiek je doplnená o mäkký objekt. Tento semester som paralelne  pracovala na  dvoch prácach. Objekt vychádza z mojich snov a predstáv.