Bez názvu

Rok realizácie: 2019-2020
Aktuálny ročník štúdia: 3

Skrátka, musia to byť ľudia zvláštneho druhu, avšak nesmú sa naňho ani len trochu podobať, ale vždy a vo všetkom majú mať vzhľad obyčajného človeka, priemerného človeka. Musia mať stovku schopností, ale prísne a na sto spôsobov dávkovaných no zároveň nemusia mať nič! Všeobecne by sa o tých ľuďoch mohlo povedať, že ich schopnosť spočíva viac v dobrom a správnom pomere medzi rôznymi vlastnosťami ako v hodnote týchto samotných vlastností. Asi tak, aby každá jednotlivá ich vlastnosť bola priemerná a aby celok, ktorý ony utvárajú bol originálny a nadpriemerný…