Escape moor!

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 4

Inštaláciu som realizovala v moje izbe doma v ktorej momentálne trávim najviac času. Som kritickou pozorovateľkou každodenných zdanlivo okrajových a banálnych tém ľudského bytia. Snažím sa autorsky podať provokujúcu udalosť alebo moment. Vo svojich prácach využívam uvoľnený rukopis blízky detskej tvorbe. V mojej tvorbe zohráva veľkú úlohu človek a jeho postavenie v spoločnosti. Inštalácia vychádza z mojej predchádzajúcej tvorby. Z mojich doterajších prác som vybrala a zväčšila fragmenty, ktoré boli pre mňa dôležité a kľúčové.