Môj tajný svet, kde tajomstvá sa denne odkrývajú

Rok realizácie: 2017
Aktuálny ročník štúdia: 1

2017

Toto dielo zachytáva udalosti a zážitky, ktoré sa viažu k môjmu roku 2017. Použite sú každodenné aj umelecké fotografie, ako aj snímky obrazovky z videohier, filmov, seriálov a webstranok. Dôležité udalosti sa striedaju s ľahko zabudnutelnymi, každodennými zážitkami, činnosťami, predmetmi, alebo zadaniami ktoré sme dostali do školy, aby som týmto vyjadrila svoj autorsky zámer a poukázala na rozmanitosť života človeka, ktorý prináša veľké a významné momenty, ako aj tie všedné a každodenné.

https://streamable.com/8ey8mz